Hjem       FiXiT      Ioniserte mineraler       Magnesium        Sølv       Sink       Kobber        Kartlegging av stråling       Levende Blodanalyse       Kontakt       Bestille       Medlemsområde
Ionisert kolloidalt sølv.
NB!
Etter 01.01.2010 er ionisert kolloidalt sølv ikke lovlig solgt/markedsført som kosttilskudd/ mineraltilskudd, men definert som vannrensemiddel/plantenæring!
Hjemmelen for dette ligger i EUs nye kostholdsdirektiv, Codex Alimentarius